Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

california412
19:43
4361 dee8 390
Reposted frommiodziio miodziio
california412
19:43
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa
— Dorotea de Spirito – Anioł
california412
19:43
Nie wierzę w drugie, trzecie czy dziesiąte szanse. Jak ktoś raz cię wydymał, zrobi to ponownie.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaohnofashion ohnofashion

July 31 2016

california412
18:46
6657 957e 390
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viahunsert hunsert
california412
18:40
2687 0c4f 390
Gabriel Picolo
Reposted fromnyaako nyaako viazabka zabka

July 30 2016

california412
20:31
Reposted frombluuu bluuu viaohnofashion ohnofashion
california412
20:30
grafika couple, boy, and window
Reposted fromweightless weightless viazabka zabka
california412
20:30
9462 a824 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabka zabka
california412
20:30
Reposted frombluuu bluuu viamigotka migotka
california412
20:30
3595 2497 390
Galeria Arsenał, Białystok
Reposted frombytomorrow bytomorrow viamigotka migotka
california412
20:24
6087 7dfc 390
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viaMousie Mousie
california412
20:18
california412
20:09
california412
20:08
0159 d58a 390
Reposted fromlovemystery lovemystery viamigotka migotka
california412
20:07

July 27 2016

california412
19:55
9798 580f 390
Reposted fromkjuik kjuik viazabka zabka

July 24 2016

california412
19:09
8192 e13f 390
Reposted fromjestemtrupem jestemtrupem viaparamour paramour
california412
19:08
california412
19:06
Jeśli zrezygnujesz, nigdy niczego nie stworzysz.
— H. Jackson Brown Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadusz dusz
california412
19:05
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl