Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

california412
16:52
„Kiedyś potrafiłem zagłębić się w lekturze na długie godziny – dzisiaj walczę, by skupić się na kilku stronach. Czuję niemal fizycznie, jak coś wyrywa mnie z lektury: mój umysł przeskakuje z tekstu do innego strumienia informacji, nawet gdy nie ma żadnego innego strumienia informacji”
— J. Dukaj "Google zgwałciło nam mózgi"
Reposted frommrsantares mrsantares viazabka zabka
california412
15:33
3146 b31b 390
Reposted fromyox yox viadudku dudku
california412
15:33
0294 fa4e
Jarosław Borszewicz - Samotność
Reposted fromucisz ucisz viazabka zabka
california412
15:31
5599 0a9f 390
Pawlikowska - Jasnorzewska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamiodziio miodziio
california412
15:30
5297 6740 390
Reposted frombeyooonce beyooonce
california412
15:29
9242 8e55 390
Reposted frommalosubtelnie malosubtelnie viagabrielle gabrielle
california412
15:28
california412
15:28
Reposted fromtosiaa tosiaa viazabka zabka
california412
15:27
1878 75fc 390
Reposted fromfor-witches for-witches viaagnessa agnessa
california412
15:26
5916 2094 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart
california412
15:26
7674 719a 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapimpmyheart pimpmyheart
california412
15:26
3351 3da9 390
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viapimpmyheart pimpmyheart
california412
15:25
7442 ead4 390
california412
15:25
4929 99d5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamigotka migotka

September 21 2016

california412
18:38

September 20 2016

california412
17:23
6889 afd2 390
Reposted fromsecretoflife secretoflife viamiodziio miodziio
california412
17:22
Na pierwszy rzut oka nie był przystojny, ale na każdy następny już tak.
Reposted fromM-M M-M viamiodziio miodziio

September 14 2016

california412
17:26
grafika sketch
Reposted fromweightless weightless viamigotka migotka
california412
16:58
        
Reposted frombeyooonce beyooonce
california412
16:41
1290 6337 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl