Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2016

california412
23:13
Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec.
— I. Sowa: "Herbatniki z jagodami"
Reposted frompensieve pensieve viainyou inyou
california412
23:12
Pamiętaj, co ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainyou inyou
california412
22:52
california412
22:51
        
Reposted frombeyooonce beyooonce
california412
22:45
7565 090e 390
Reposted fromkfiati kfiati viainyou inyou
california412
22:43
0179 896a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaindietrof indietrof
california412
22:01
8206 ac77 390
Reposted fromroxanne roxanne viazabka zabka
california412
22:01

October 11 2016

california412
21:22
5015 a975 390
california412
21:18
6922 3347 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaindietrof indietrof
california412
21:16
2658 aeff 390
Reposted fromfeelingthemoment feelingthemoment viatulele tulele
california412
21:14
6911 faae 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatulele tulele
california412
20:59
Znajdź mnie szybko. Zanim znajdzie mnie kto inny.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
20:58
california412
20:57
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
california412
20:57
3255 bfcb 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazabka zabka
california412
20:09
Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec.
— I. Sowa: "Herbatniki z jagodami"
Reposted frompensieve pensieve viainyou inyou
california412
20:08
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
california412
19:22
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viainyou inyou
california412
19:22
było tak zimno, że całe przedpołudnie spędziliśmy w jej mieszkaniu, a potem włóczyliśmy się po kawiarniach, próbując nie upić się za bardzo. czasem spotykaliśmy tam jej znajomych. albo wpadaliśmy na nich na ulicy. (...) nie pamiętam już, co piliśmy, ale na początku musiało być grzane piwo. raczej z sokiem niż z goździkami. tak. a siadaliśmy tak, żeby móc obejmować się albo stykać udami pod stolikiem, prawie nigdy naprzeciw siebie. no wiecie, może widzieliście coś podobnego na starych filmach. (...) minęły ze dwa lata i coraz częściej ona siadała w kawiarniach nie obok, ale naprzeciw mnie. tyle, że wtedy nie przywiązywałem do tego wagi. byłem ślepy jak szpak.
— Jacek Podsiadło, Życie a zwłaszcza śmierć Angeliki de Sancé
Reposted fromyoungblood youngblood viainyou inyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl